Obsah

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

Konference o TZB

25.-26. listopadu v Brně

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Nová domovní kotelna financovaná z úspor

Způsob financování investic z úspor vzniklých realizací investice neboli financování EPC, funguje již řadu let zejména v oblasti průmyslu. Nyní se začíná výrazněji prosazovat i v oblasti majetku měst, či krajů. Ale využít tuto metodu pro financování kotelny v bytovém domě? Ano, je to možné. Ovšem v případech využití této metody pro relativně nízkonákladové investice (běžně se začíná od 1,5 mil. Kč/rok) je potřeba vše velmi pečlivě propočítat a přesně nastavit.

Nová domovní kotelna

Jak tedy na to?

1. Důvod pro realizaci nové kotelny

a) Odpojení od CZT z důvodu příliš vysokých nákladů

b) Obnova stávající vlastní kotelny 

2. Způsob financování

a) Nulová akontace při realizaci kotelny

b) Placení měsíčních splátek, které činí 500 Kč/Gj po dobu 60 měsíců*

c) Kotelna je po celou dobu splácená ve vlastnictví bytového domu

d) Je uzavřena smlouva na dodávku plynu s dodavatelem na dobu 60 měsíců

e) Po skončení smlouvy je na vlastníkovi, zda bude pokračovat s původním dodavatelem plynu, nebo si vybere jiného dle aktuální nabídku na trhu.

f) Provozní náklady – servis, kontroly, údržba, záruka, personální náklady, dálkový dohled, provozní energie, atd.. jsou obsaženy v měsíčních splátkách.

Říkáte si, že to jsou hezká slova, ale co nám řeknou čísla?

Takže máme vzorový bytový dům o cca. 40 bytech s tepelnou ztrátou 1.200 Gj ročně. Kotelna pro takový dům vyjde na 1mil. Kč vč. DPH. Z účtu domu nebude hrazena žádná akontace, příspěvek do fondu oprav zůstává beze změny. Výpočet bere v potaz současné ceny, nezahrnuje vliv budoucích změn. POZOR! Cena na Smlouvě o dílo je konečná, tj. případné riziko zvýšení cen energií na sebe bere investor (dodavatel plynu)! 

Tepelná ztráta domu                                                 1.200 Gj

Cena Gj pro dům                                                       500 Kč/Gj

Celková cena za investici, provoz a plyn ročně        600.000 Kč

Měsíční splátka po dobu 60 měsíců                          50.000 Kč

Platí přímá úměra, tj. ČÍM VYŠŠÍ SPOTŘEBA, TÍM RYCHLEJŠÍ NÁVRATNOST!

O investicích rozhodují vlastníci, či družstevníci na schůzi. Vy jim můžete říci:

1. „Musíme našetřit a následně zaplatit z fondu oprav 1 mil. Kč na novou kotelnu a dál šetřit, abychom měli něco na nečekané výdaje.“

2. „Máme pro vás výhodný úvěr na novou kotelnu bez akontace, jen musíme zvýšit příspěvek do fondu o 5 Kč/m2.“

3. „Nemusíme nic platit z fondu, nemusíme zvyšovat příspěvek do fondu a přitom budeme mít novou kotelnu, která bude od počátku naše. Jediné, co musíme, je 5 let brát plyn od jednoho dodavatele za sjednanou cenu 500 Kč/Gj.“ 

Zaujala vás tato možnost financování? Spojte se s námi na info@pronasdum.cz. Pomůžeme vám zvládnout celý proces až do úspěšné realizace.