Obsah

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

Konference o TZB

25.-26. listopadu v Brně

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Domovní nástěnka – přežitek nebo komunikační pomocník?

Mnozí z nás si jistě pamatují nástěnky z dob své školní docházky. Jednou z důležitých funkcí třídní samosprávy, byla funkce nástěnkáře. Ten měl na starosti její tvorbu, doplňování aktualit ze života třídy, informace ze sportu či společenského nebo politického dění ve společnosti. S nástěnkou se setkáváme i v dospělosti. Nástěnky jsou ve vstupních prostorách firem, kanceláří, úřadů a v neposlední řadě ve vstupních prostorech bytových domů. Nástěnky se prostě nacházejí všude tam, kde je potřeba sdělit nějakou informaci skupině lidí, která má něco společného.  

Ne všechny informace se však na nástěnku dají umístit. Ať už z důvodu rozsáhlosti materiálu, dlouhodobosti nebo z důvodu ochrany osobních údajů. V těchto případech je řešením webová stránka společenství, či bytového družstva. Ta, kterou vám můžeme nabídnout, se jmenuje Domovní internetová nástěnka, zkráceně DIN.

Co od ní můžete očekávat?

1. Můžete na ni umístit veškeré materiály, které může vidět kdokoliv. Např. fotografie domu (třeba srovnání před a po revitalizaci), informace o blokovém čištění v ulici, o zákazu parkování ve vjezdu do domu, základní informace o majiteli a správci domu,. Zkrátka vše, co může vidět náhodný kolemjdoucí, nebo co si kdokoliv může zjistit z veřejných zdrojů.

2. Můžete zde umístit materiály určené pouze pro obyvatele domu. Každý vlastník (družstevník) se pak může do chráněné oblasti přihlásit pomocí přihlašovacího jména a hesla, které bude mít přiděleno. Následně může číst o všem, co v domě a s domem děje a na co má ze zákona nárok. Kontakt na vedení domu, pozvánky na schůze, zápisy ze schůzí, informace o údržbě, opravách, měřeních a investicích. Podklady k výběrovým řízením a jejich výsledky, výsledky hospodaření, dlužníci,…

3. Pro bytová družstva je pak DIN i splněním §636 zákona o obchodních korporacích. Ten říká, že pozvánka na členskou schůzi musí být umístěna na internetových stránkách družstva nejméně 15 dnů před konáním členské schůze a musí tam být umístěna až do termínu zahájení schůze.

4. DIN lze využít k obecné komunikaci s obyvateli domu. Můžete ji využít formou ankety k jednotlivým akcím, kterými chcete zlepšit bydlení v domě. Jedno, zda se jedná o společný úklid dvora, táborák pro děti, nebo vytvoření společenského prostoru v bývalé kočárkárně.

5. V domě dojde k poruše na vodovodu, k výpadku elektrické energie, nebo dokonce k požáru. Jak rychle kontaktovat všechny obyvatele a vlastníky o vzniklé situaci? Můžete opět použít DIN a informovat obyvatele a vlastníky o krizových situacích např. prostřednictvím SMS a e-mailů. To jim umožní v reálné době reagovat a zachránit tak lidské zdraví, majetek a možná i životy.

Zvažte tedy, zda opravdu v dnešní době na vše stačí stará dobrá korková nástěnka, nebo zda nastal čas doplnit ji mladší, výkonnější a rychlejší sestřičkou na internetu.

Autor: VlaH

info@pronasdum.cz