Obsah

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

Konference o TZB

25.-26. listopadu v Brně

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Bezpečnostní vchodové dveře

Vstupní dveře bytových domů patří z hlediska namáhání a frekvence používání mezi ty nejvytíženější. Je proto důležité, aby plnily svou funkci na sto procent. Aby byly funkční, snadno ovladatelné a zabezpečené nejen proti vloupání, ale aby taky splňovaly normy požární bezpečnosti. Jak by měly bezpečnostní dveře vypadat a jaké by měly splňovat podmínky? 

Zajímat nás budou informace o bezpečnostní třídě, počtech čepů, informace o požární odolnosti a také kouřotěsnosti. Při obzvláště náročných požadavcích lze vchodové dveře vybavit elektronickým zabezpečovacím systémem a mohou být dokonce i neprůstřelné.

Pod povrchem bezpečnostních dveří bývá ukryta dvouplášťová konstrukce s podélnými a příčnými ocelovými výztuhami. Veškeré spoje této ocelové konstrukce jsou přitom velmi pevně svařené. Podstatná však není jen jejich odolnost mechanická, ale i tepelně izolační, vždyť jsou ochranou před vnějším prostředím, včetně jeho povětrnostních výkyvů. Stejně tak chceme, aby společně se stěnami a okny co nejlépe tlumily hluk, jak ten, který vytváříme sami, tak ten, který k nám proniká zvenčí.

Zamykání

Pro zamykání je ideální speciálně vyvinutý mechanismus rozvorový, který je zakomponovaný přímo do ocelové konstrukce vchodových dveří. Tento mechanismus pak lze ovládat například pomocí takzvaného zadlabacího zámku, za použití cylindrické zámkové vložky. Úroveň bezpečnosti této vložky může být velmi odlišná a vždy je závislá na zákazníkovi, ale i jeho pojišťovně.
V dnešní době pokročilých technologií se stalo finančně dostupným jedno z nejvyšších možných způsobů zabezpečení domácnosti: zamykání pomocí elektronického přístupového systému, tzv. chytrého zámku. Systém umožňuje ovládání dveří pomocí aplikace v telefonu či tabletu, otiskem prstu či dálkovým ovládáním, umožňuje přidělit práva jen omezenému okruhu osob nebo pouze v určitou denní či noční hodinu. Odpadá problém ztracených klíčů a nákladné výměny zámkové vložky, což ocení zejména rodiny s malými dětmi. Montáž chytrého zámku je jednoduchá, není při ní potřeba nijak zasahovat do konstrukce dveří a zvenku se na vzhledu dveří nic nezmění. 

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky dělíme na aktivní a pasivní a je jich hned několik. V naprosté většině případů se setkáváme se zdvojenou variantou aktivních i pasivních bezpečnostních prvků.  Patří sem jistící body zasouvané kolmo do otvorů v zárubni na zámkové straně při uzamčení. Na závěsové straně pak už při uzavření dveřního křídla. Zvýší se tak především odolnost vůči páčení a vysazení z pantů. Další ochranou jsou právě panty. Ty lze nastavit ve třech navzájem kolmých prostorových osách. Takové řešení nám zabezpečí nejvyšší možnou přesnost osazení a stabilitu. Navíc lze použít i čep, zasouvaný do podlahy. Zde ale bude nutné čistit zanášející se otvory v podlaze.

Jak bezpečnostní dveře vybrat?

Prvním kritériem je počet čepů, respektive jistících bodů. Čepy dveře uchycují v zárubni. Pasivní čepy jsou nepohyblivé a zabraňují vysazení dveří už při pouhém zavření dveřního křídla. Oproti tomu jsou aktivní čepy vysouvané pouze prostřednictvím klíče, kterým otočíme v v zámkové vložce. Dalším kritériem je bezpečnostní třída. Ta nám udává stupeň odolnosti vůči pokusům o násilné vniknutí. Řazení výrobků do jednotlivých tříd je dané evropskými normami a žádný nový výrobek se proto neobejde bez speciálních bezpečnostních zkoušek. Nejnižší stupeň představuje bezpečnostní třída 1. Ta předpokládá pouze fyzické násilí náhodného zloděje. Nejvyšší stupeň zase představuje bezpečnostní třída 6. Výrobek s tímto označením by měl odolat i velmi zkušenému zloději, disponujícímu kvalitním vybavením (různé nářadí včetně elektrické vrtačky a úhlové brusky s průměrem kotouče 230 mm).

Požární bezpečnostní dveře

Pokud hovoříme o bezpečnostních dveřích, nikdy nejde jen o nebezpečí stran zlodějů, ale i o ochranu před požáry, respektive požární odolnost. I zde se setkáme s unifikovaným označením do tříd. Kategorie (písmeno) E vypovídá o schopnosti zamezit průniku plamenů nebo nebezpečných plynů. Písmeno I zase představuje schopnost izolace ve smyslu vytváření bariéry, aniž by docházelo k rozšíření požáru díky přenosu vysoké teploty. Za písmeny EI se pak přidává číselný údaj. Dle něj poznáme dobu, po kterou dveře náporu žáru odolají. Podstatný je ale i vliv požáru na stabilitu materiálů, ze kterých jsou dveře vyrobené (požárně odolné samozřejmě nebudou dveře masivní dřevěné). Materiály jsou tříděné do obvyklých kategorií DP1 (nehořlavé) až DP3 (hořlavé). Písmennými a číselnými kódy je potom označena i kouřotěsnost a třeba i použití zavírače dveří. 

Únikové neboli panikové dveře 

„Prosíme, po 20 hodině vchodové dveře zamykejte!“. Visí i ve Vašem domě tato výzva? A přemýšleli jste někdy nad tím, třeba jako majitelé domů nebo nájemníci, zda zamykání vchodových dveří nemůže být nebezpečné?

„Pokud dojde například k požáru ve sklepě, dojde ke komínovému efektu, kouř stoupá centrálním schodištěm a někdo, kdo má nejblíže ke vchodovým dveřím zkusí otevřít, zjistí, že je zamčeno a už nemá šanci se dostat zpátky, protože se párkrát nadechne a může ztratit vědomí.“  Jak tedy k situaci se zamykáním vchodových dveří přistupovat? Zvlášť, když nám tuto povinnost zpravidla nařizují stanovy nebo domovní řád? Řešením jsou panikové zámky.

Panikové zámky umožňují bezpečné a rychlé otevření dveřního křídla nebo křídel v případě ohrožení jako je požár nebo jiná nestandardní událost. Jsou konstruovány tak, aby pouhým stiskem kliky nebo svislé panikové hrazdy odemkly a otevřely dveře, přestože není k dispozici klíč, kterým lze uzamčený zámek otevřít. Zároveň tyto zámky kladou obzvláštní požadavky na bezpečnost proti vloupání. 

Článek vznik ve spolupráci s předním dodavatelem vstupních portálů Animo Bohemia.