Obsah

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

Konference o TZB

25.-26. listopadu v Brně

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Drazí čtenáři i drahé čtenářky,

podzim už se naplno rozpíná v naší krajině, městech i domovech. Pro nás ve spolku to znamená jedno z nejvytíženějších období v roce, začíná druhý běh bezplatných seminářů s názvem INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM, které poradí, jak zodpovědně spravovat bytový dům? Se semináři procestujeme celou Českou republiku, vyberte si nejbližší místo a termín a přijďte se za námi podívat.

U velké části bytových domů proběhla výměna oken a zateplení obvodového pláště, co ale vnitřní útroby domu, rozvody a vnitřní prostředí? Víte, co dokáží takové zkornatělé tepny domu? V listopadu vyvrcholí naše vzdělávací aktivity velkou konferencí zasvěcené TZB, tedy technickým zařízením budov. Konference Tepny domu proběhne 25.-26. listopadu v Brně.

V aktuálním zpravodaji přinášíme mnoho zajímavých témat, které pokrývají celou škálu problémů, se kterými se vlastníci bytových jednotek i celá společenství vlastníků či bytových družstev potýkají. Věříme, že si tak každý najde to své!

Přeji vám inspirativní čtení a bezproblémové bydlení.

Mgr. Pavla Pilchová,

šéfredaktorka zpravodaje.